Dôvod vzniku a princíp GDPR v kocke

Právne úpravy a nariadenia sú v podstate na pravidelnom poriadku, ale len máloktorá právna vyhláška vzbudila takú pozornosť ako GDPR, respektíve všeobecná ochrana osobných údajov. Z teoretickej stránky sa toto nariadenia prakticky dá logicky vysvetliť a argumentovať, ale pre majiteľov firmy či prevádzkovateľov webových stránok to predstavuje niekoľko prísnych administratívnych úkonov, ktoré sa navyše môžu […]