Vysvetlenie, prečo sa stala technológia osvetlenia známa ako LED dominantnou

V čom sa líši dnešný systém osvetlenia od toho, ktorý sme používali pár rokov dozadu? Pre objasnenie situácie sa hodí vysvetliť, že starú technológiu osvetlenia využívajúcu rozpálenie halogénového vlákna nahradila technológia nová, akú dnes poznáme pod označením LED a využíva ju v podstate už takmer každá domácnosť i každý podnik. Vo vnútri zdroja osvetlenia sa […]

Nástrahy v ekonomickom uvažovaní

V ekonomickom uvažovaní ako takom sa môžete stretnúť aj s rôznymi nástrahami. Ide o isté chyby v ekonomickom myslení. Ich nepoznanie a nepochopenie by mohlo viesť k nesprávnym záverom a poznatkom v jednotlivých oblastiach ekonomického života či v rozhodovaní ekonomických subjektov. Nedodržanie podmienky „ceteris paribus“ Tento názov „ceteris paribus“ pochádza z latinského slova a znamená „pri rovnakých ostatných podmienkach“ . Teda prvým problémom je nedodržanie tejto […]