Koľko by malo byť optimálne vreckové?

Myslím, že aj vy ste sa stretli s takýmito a podobnými vetami ako som popísala aj v úvode/perexe tohto článku. Vreckové je dosť často skloňovaná téma, hlavne v rodinách s menšími deťmi, ktoré chodia ešte na základnú alebo strednú školu. Je dôležité dávať dieťaťu určité množstvo peňazí, aby sa naučil s nimi hospodáriť. Ale ako […]

Európania a Moslimovia z pohľadu multikultúrneho

Rasizmus či naopak tolerncia sú témy, o ktorých si myslím, že v nich doteraz nemáme jasno a skrátka vidím, že v tom nemajú jasno ani vplyvnejší ľudia. Žiaľ, vidíme to priamo teraz, aktuálne. Už nás neprekvapí správa, kedy sa v Európe stal ďalší  terostický útok, za ktorý nesú zodpovednosť Moslimovia. Správa nás neprekvapí, ale stále […]